Regler och villkor Imperial Caviar

Rheinbabenallee 14

14199 Berlin
Telefon: +49 (0)30 20 45 66 90
Fax: +49 (0)30 20 45 66 99

service@imperialcaviar.de
www.imperialcaviar.de

Tyska: service@imperialcaviar.de

Handelsregister: District Court of Charlottenburg-Berlin
HRB-nummer: 66846
Momsnummer: DE – 8125171863

§ 1 – Omfattning

 • Dessa villkor för Imperial Caviar GmbH (hädanefter: “Säljaren”) gäller för säljarens alla försäljningar, leveranser och tjänster som kunden köper av säljaren via telefon, fax eller via onlinebutiken www.imperialcaviar.de. Införandet av kundens villkor motsägs, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om annat.
 • “Kunder” är både konsumenter och företagare, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion i ett syfte som varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. Å andra sidan är en företagare varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 – Ingående av kontrakt

 • Genom att slutföra beställningsprocessen online, genom att skicka en skriftlig beställning eller genom att göra en beställning per telefon, lämnar du ett bindande avtalserbjudande till Imperial Caviar GmbH, Rheinbabenallee 14, 14199 Berlin. Godkännandet av avtalet av säljaren sker i form av en uttrycklig deklaration eller, beroende på vald betalningsmetod, en motsvarande begäran om betalning eller avsändning av varorna.
 • Köpbehandling och kontakt sker i webbutiken via e-post med hjälp av den automatiserade köphanteringsmjukvaran. Kunden ska därför försäkra sig om att den av denne uppgivna e-postadressen för köptransaktionen är korrekt så att korrespondens kan ske via denna. Om spamfilter används måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller dennes kassaserviceleverantörer för kassan tas emot.
 • Beställningar med ett inköpspris under €1 eller över €9999,99 kommer att avvisas. Kontakta oss i dessa fall per telefon.
 • Imperial Caviar GmbH förbehåller sig rätten att neka en beställning utan att ange skäl. I detta fall återbetalas redan gjorda betalningar till köparen inom 7 arbetsdagar.

3 § – Kontraktslagring

 • Avtalstexten sparas inte av säljaren efter att onlineavtalet har slutits och kan därför inte längre ses av kunden efter avslutad beställning. Vid beställning online får kunden sina beställningsuppgifter via e-post tillsammans med beställningen eller orderbekräftelsen. Motsvarande permanenta säkerhetskopior av erbjudandet och avtalstexten bör initieras av kunden själv (t.ex. med en skärmdump).

§ 4 – Priser

 • De priser som säljaren anger på produktsidorna inkluderar alla priskomponenter inkl. respektive lagstadgad tysk mervärdesskatt. Mervärdesskatt kommer att visas separat på fakturan som skickas senare. Förpacknings- och fraktkostnader visas också separat. Rabatter och kostnadsgränser (t.ex. för fraktkostnader) kan beräknas baserat på reducerade eller icke-sänkta priser. Andra priskomponenter, såsom extra skatter, tullavgifter eller andra avgifter kan tillkomma vid gränsöverskridande leveranser. Information om detta finns framför allt på respektive lands webbplatser. Europeiska kommissionens webbplats innehåller också en översikt http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_de.htm# . De elektroniskt skapade bekräftelserna som skickas via e-post från webbshoppen ersätter inte den giltiga fakturan på företagets brevpapper som skapats senare. Kuponger och rabattkoder är giltiga under en begränsad tid. Endast en kupong eller rabattkod kan användas per beställning, men inte flera. De flesta kuponger och rabattkoder kan även tillämpas på rabatterade priser.

§ 5 – Betalningsvillkor

Betalningar kan göras enligt följande:

 • PayPal 
  Som en del av PayPals betalningstjänst erbjuder vi dig olika betalningsmetoder som PayPal-tjänster. Du kommer att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter, bekräfta användningen av dina uppgifter av PayPal och betalningsinstruktionen till PayPal.
  Om du väljer betalningssätt PayPal  För att kunna betala fakturabeloppet måste du vara registrerad där eller först registrera dig och legitimera dig med dina åtkomstuppgifter. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efter bekräftelse av betalningsordern. Du får mer information under beställningsprocessen.
  Kreditkort via PayPal
  Om du har valt kreditkortsbetalningsmetod behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Betalningstransaktionen kommer att utföras av ditt kreditkortsföretag på begäran av PayPal omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats och efter din legitimation som legitim kortinnehavare, och ditt kort kommer att debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.
  Autogiro via PayPal
  Om du har valt autogirobetalningssätt behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Genom att bekräfta betalningsordern ger du PayPal ett fullmakt för autogiro. PayPal kommer att informera dig om datumet för kontodebiteringen (så kallad föranmälan). Genom att skicka in autogirofullmakten omedelbart efter att ha bekräftat betalningsordern, ber PayPal sin bank att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs och ditt konto debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.
  betalning med kreditkort
  Du kan betala din beställning med följande kreditkort: Mastercard, VISA, American Express.

§ 6 – Kvittning / Retention

 • Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran har erkänts av säljaren eller dess existens är lagligen fastställd.
 • Kunden har endast rätt att utöva retentionsrätt i den mån hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

§ 7 – Äganderättsförbehåll

 • De levererade varorna förblir säljarens egendom tills alla anspråk som följer av avtalet har fullgjorts.
 • Om kunden är företagare, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig särskild fond gäller äganderättsförbehållet även utöver det pågående affärsförhållandet till dess att alla anspråk som säljaren har rätt till i samband med avtalet har reglerats.

8 § – Ansvar för fel

 • Vid försäljning till företagare är preskriptionstiden för fel i nya varor ett år från riskövergången. Preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättning levereras som en del av felansvaret.
 • För företagare gäller de lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätt enligt §  478 BGB opåverkat, detsamma gäller för företagare och konsumenter vid uppsåtligt åsidosättande av plikt och bedrägligt döljande av ett fel. Vid försäljning till företagare och konsumenter, i enlighet med punkt 5 nedan, sträcker sig dessa ansvarsbegränsningar inte till skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader som köparen kan göra gällande på grund av ett fel.
 • Vid försäljning till en handlare i handelsrättslig mening (§  1 HGB), de kommersiella skyldigheterna att undersöka och meddela fel i den mening som avses i §  377 HGB. Om den lagstadgade anmälningsskyldigheten inte uppfylls, ska varan anses godkänd.
 • Vid skada på liv, lem eller hälsa ansvarar säljaren utan begränsning av något juridiskt skäl vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta gäller även bedrägligt uppsåt och garantilöften eller om ansvaret grundar sig på tvingande lagbestämmelser, såsom produktansvarslagen.
 • I övrigt gäller lagbestämmelserna.

9 § – Dataskydd

 • Enligt §  33 BDSG, Imperial Caviar GmbH påpekar att personuppgifter endast samlas in och lagras i maskinläsbar form för detta avtal i den utsträckning det är nödvändigt för att ingå detta avtalsförhållande, för att ändra och implementera det vid behov.
 • Köparen har rätt att när som helst begära information om omfattningen och syftet med databehandlingen och andra mottagare av uppgifterna. Vidare har han rätt till rättelse, blockering och radering av sina uppgifter efter att det ändamålsrelaterade genomförandet av avtalet har slutförts.

10 § – Informationsskyldighet enligt ODR-förordning (EU) nr 524/201

 • EU-kommissionen har skapat en plattform för möjligheten till tvistlösning online: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11 § – Tillämplig lag

 • Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för alla rättsförhållanden mellan Imperial Caviar GmbH och köparen.

Regler och villkor Imperial Caviar

Rheinbabenallee 14

14199 Berlin
Telefon: +49 (0)30 20 45 66 90
Fax: +49 (0)30 20 45 66 99

service@imperialcaviar.de
www.imperialcaviar.de

Tyska: service@imperialcaviar.de

Handelsregister: District Court of Charlottenburg-Berlin
HRB-nummer: 66846
Momsnummer: DE – 8125171863

§ 1 – Omfattning

 • Dessa villkor för Imperial Caviar GmbH (hädanefter: “Säljaren”) gäller för säljarens alla försäljningar, leveranser och tjänster som kunden köper av säljaren via telefon, fax eller via onlinebutiken www.imperialcaviar.de. Införandet av kundens villkor motsägs, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om annat.
 • “Kunder” är både konsumenter och företagare, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion i ett syfte som varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet. Å andra sidan är en företagare varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 – Ingående av kontrakt

 • Genom att slutföra beställningsprocessen online, genom att skicka en skriftlig beställning eller genom att göra en beställning per telefon, lämnar du ett bindande avtalserbjudande till Imperial Caviar GmbH, Rheinbabenallee 14, 14199 Berlin. Godkännandet av avtalet av säljaren sker i form av en uttrycklig förklaring eller, beroende på vald betalningsmetod, en motsvarande begäran om betalning eller avsändning av varorna.
 • Köpbehandling och kontakt sker i webbutiken via e-post med hjälp av den automatiserade köphanteringsmjukvaran. Kunden ska därför försäkra sig om att den av denne uppgivna e-postadressen för köptransaktionen är korrekt så att korrespondens kan ske via denna. Om spamfilter används måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller dennes kassaserviceleverantörer för kassan tas emot.
 • Beställningar med ett inköpspris under €1 eller över €9999,99 kommer att avvisas. Kontakta oss i dessa fall per telefon.
 • Imperial Caviar GmbH förbehåller sig rätten att neka en beställning utan att ange skäl. I detta fall återbetalas redan gjorda betalningar till köparen inom 7 arbetsdagar.

3 § – Kontraktslagring

 • Avtalstexten sparas inte av säljaren efter att onlineavtalet har slutits och kan därför inte längre ses av kunden efter avslutad beställning. Vid beställning online får kunden sina beställningsuppgifter via e-post tillsammans med beställningen eller orderbekräftelsen. Motsvarande permanenta säkerhetskopior av erbjudandet och avtalstexten bör initieras av kunden själv (t.ex. med en skärmdump).

§ 4 – Priser

 • De priser som säljaren anger på produktsidorna inkluderar alla priskomponenter inkl. respektive lagstadgad tysk mervärdesskatt. Mervärdesskatt kommer att visas separat på fakturan som skickas senare. Förpacknings- och fraktkostnader visas också separat. Rabatter och kostnadsgränser (t.ex. för fraktkostnader) kan beräknas baserat på reducerade eller icke-sänkta priser. Andra priskomponenter, såsom extra skatter, tullavgifter eller andra avgifter kan tillkomma vid gränsöverskridande leveranser. Information om detta finns framför allt på respektive lands webbplatser. Europeiska kommissionens webbplats innehåller också en översikt http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_de.htm# . De elektroniskt skapade bekräftelserna som skickas via e-post från webbshoppen ersätter inte den giltiga fakturan på företagets brevpapper som skapats senare. Kuponger och rabattkoder är giltiga under en begränsad tid. Endast en kupong eller rabattkod kan användas per beställning, men inte flera. De flesta kuponger och rabattkoder kan även tillämpas på rabatterade priser.

§ 5 – Betalningsvillkor

Betalningar kan göras enligt följande:

 • PayPal 
  Som en del av PayPals betalningstjänst erbjuder vi dig olika betalningsmetoder som PayPal-tjänster. Du kommer att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. Där kan du ange dina betalningsuppgifter, bekräfta användningen av dina uppgifter av PayPal och betalningsinstruktionen till PayPal.
  Om du väljer betalningssätt PayPal  För att kunna betala fakturabeloppet måste du vara registrerad där eller först registrera dig och legitimera dig med dina åtkomstuppgifter. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efter bekräftelse av betalningsordern. Du får mer information under beställningsprocessen.
  Kreditkort via PayPal
  Om du har valt kreditkortsbetalningsmetod behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Betalningstransaktionen kommer att utföras av ditt kreditkortsföretag på begäran av PayPal omedelbart efter att betalningsordern har bekräftats och efter din legitimation som legitim kortinnehavare, och ditt kort kommer att debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.
  Autogiro via PayPal
  Om du har valt autogirobetalningssätt behöver du inte vara registrerad hos PayPal för att kunna betala fakturabeloppet. Genom att bekräfta betalningsordern ger du PayPal ett fullmakt för autogiro. PayPal kommer att informera dig om datumet för kontodebiteringen (så kallad föranmälan). Genom att skicka in autogirofullmakten omedelbart efter att ha bekräftat betalningsordern, ber PayPal sin bank att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen genomförs och ditt konto debiteras. Du får mer information under beställningsprocessen.
   
 • Autogiro via PayPal
  Du kan betala din beställning med följande kreditkort: Mastercard, VISA, American Express.

§ 6 – Kvittning / Retention

 • Kunden har endast rätt till kvittning om hans motfordran har erkänts av säljaren eller dess existens är lagligen fastställd.
 • Kunden har endast rätt att utöva retentionsrätt i den mån hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

§ 7 – Äganderättsförbehåll

 • De levererade varorna förblir säljarens egendom tills alla anspråk som följer av avtalet har fullgjorts.
 • Om kunden är företagare, offentligrättslig juridisk person eller offentligrättslig särskild fond gäller äganderättsförbehållet även utöver det pågående affärsförhållandet till dess att alla anspråk som säljaren har rätt till i samband med avtalet har reglerats.

8 § – Ansvar för fel

 • Vid försäljning till företagare är preskriptionstiden för fel i nya varor ett år från riskövergången. Preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättning levereras som en del av felansvaret.
 • För företagare gäller de lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätt enligt §  478 BGB opåverkat, detsamma gäller för företagare och konsumenter vid uppsåtligt åsidosättande av plikt och bedrägligt döljande av ett fel. Vid försäljning till företagare och konsumenter, i enlighet med punkt 5 nedan, sträcker sig dessa ansvarsbegränsningar inte till skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader som köparen kan göra gällande på grund av ett fel.
 • Vid försäljning till en handlare i handelsrättslig mening (§  1 HGB), de kommersiella skyldigheterna att undersöka och meddela fel i den mening som avses i §  377 HGB. Om den lagstadgade anmälningsskyldigheten inte uppfylls, ska varan anses godkänd.
 • Vid skada på liv, lem eller hälsa ansvarar säljaren utan begränsning av något juridiskt skäl vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta gäller även bedrägligt uppsåt och garantilöften eller om ansvaret grundar sig på tvingande lagbestämmelser, såsom produktansvarslagen.
 • I övrigt gäller lagbestämmelserna.

9 § – Dataskydd

 • Enligt §  33 BDSG, Imperial Caviar GmbH påpekar att personuppgifter endast samlas in och lagras i maskinläsbar form för detta avtal i den utsträckning det är nödvändigt för att ingå detta avtalsförhållande, för att ändra och implementera det vid behov.
 • Köparen har rätt att när som helst begära information om omfattningen och syftet med databehandlingen och andra mottagare av uppgifterna. Vidare har han rätt till rättelse, blockering och radering av sina uppgifter efter att det ändamålsrelaterade genomförandet av avtalet har slutförts.

10 § – Informationsskyldighet enligt ODR-förordning (EU) nr 524/201

 • EU-kommissionen har skapat en plattform för möjligheten till tvistlösning online: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11 § – Tillämplig lag

 • Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för alla rättsförhållanden mellan Imperial Caviar GmbH och köparen.